รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อริสรา บุญประเสริฐ (เค้ก)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ : noodee55.cake@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท โตโยต้าพาราก้อนมอเตอร์จำกัด
ตำแหน่ง : TBR
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จ.ปทุมธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ก.ย. 2561,22:04 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.28.9


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล