ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วิชาการ
01 พ.ค. 66 ผู้ปกครองรับสิทธิเรียนฟรี 15 ปีทุกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566
บริหารวิชาการ
01 เม.ย. 66 รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนระดับชั้น อ.1,ป.1,ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
วิชาการ
31 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2565
23 มี.ค. 66 มอบใบประกาศนียบัตร และ พิธีปัจฉิมปีการศึกษา 2565
22 มี.ค. 66 บัณฑิตน้อย
08 มี.ค. 66 ถึง 10 ก.พ. 66 สอบปลายภาคเรียน 2/2565
บริหารวิชาการ
27 ก.พ. 66 ถึง 28 ก.พ. 66 สอบ O-NET ม.6
บริหารวิชาการ
17 ก.พ. 66 OpenHouse2566
บริหารวิชาการ
13 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็ก 66
09 ม.ค. 66 ถึง 11 ม.ค. 66 สอบกลางภาคเรียนที่2/2565
วิชาการ
06 พ.ย. 65 ทอดกฐิน ณ วัดลูกแก
01 พ.ย. 65 ถึง 31 มี.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
03 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียน 1/2565
วิชาการ
30 ก.ย. 65 คุรุมิทิตา-กษิณาลัย 2565
ครูพิกุลย์ รุจิระยรรยง และ ครูกัญญา  ขันธโมลีกุล
บริหารทั่วไป
15 ส.ค. 65 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ม.3 กับ ม.6
04 ส.ค. 65 ถึง 05 ส.ค. 65 กีฬาสี 2565
22 ก.ค. 65 ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 - ม.6
18 ก.ค. 65 ถึง 20 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
วิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 เปิดเทอมภาคเรียน1/2565
03 เม.ย. 65 รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2565 ระดับชั้น ม.4
วิชาการ
02 เม.ย. 65 รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2565 ระดับชั้น ม.1
วิชาการ
30 มี.ค. 65 มอบใบประกาศนียบัตร และ ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
บริหารทั่วไป
29 มี.ค. 65 สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษา
วิชาการ
09 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.1-2 และ ม.4-5
วิชาการ
02 ก.พ. 65 ถึง 04 ก.พ. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
วิชาการ
12 ม.ค. 65 ถึง 14 ม.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วิชาการ
29 ต.ค. 64 ฉีดวัคซีน(Pfizer)นักเรียน: เข็มแรกให้เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี ณ เทศบาลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
01 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 เรียน Online
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ฝ่ายวิชาการ
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564
16 เม.ย. 64 ถึง 20 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายวิชาการ
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการ
09 เม.ย. 64 ปัจฉิม ม.3 , ม.6
ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 เม.ย. 64 บัณฑิตน้อย 2563
ฝ่ายบริหารทั่วไป
30 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ประถม)
ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (มัธยม)
ฝ่ายวิชาการ
20 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายวิชาการ
05 มี.ค. 64 สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการ
01 ม.ค. 64 สวัสดีปีใหม่ปี 2564
31 ธ.ค. 63 วันสิ้นปี
30 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ย. 63 ถึง 29 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ฝ่ายวิชาการ
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
ฝ่ายวิชาการ
30 ต.ค. 63 ประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดลูกแก
ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
23 ก.ค. 63 พิธีมอบทุน ประจำปีการศึกษา 2563
18 ก.ค. 63 ถึง 24 ก.ค. 63 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ปีการศึกษา 2563
29 มิ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
01 เม.ย. 63 ประกาศผลสอบ มอบตัว อ1 ป.1 ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2563
31 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2562 ม.3 และ ม.6
ฝ่ายวิชาการ
28 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563
27 มี.ค. 63 กิจกรรมรับใบประกาศและปัจฉิม ม.3 และ ม.6
ครูมัธยมศึกษา
26 มี.ค. 63 ประกาศผล O-NET ม.3 ส่งเอกสารชั้นเรียน
26 มี.ค. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
คุณครูอนุบาล
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2563
17 มี.ค. 63 พิธีปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
16 มี.ค. 63 ส่งวิจัยในชั้นเรียน และแผนการสอน
16 มี.ค. 63 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
วิชาการ
13 มี.ค. 63 สอบ L.A.S การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาค นร. ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาค นร. ม.3 และ ม.6
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 O-NET ม.6
21 ก.พ. 63 OPEN HOUSE
14 ก.พ. 63 ทัศนศึกษา ม.ต้น
12 ก.พ. 63 สอบ RT ป.1
07 ก.พ. 63 ทัศนศึกษา ม.ปลาย
05 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ ม.ต้น
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3
25 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 กีฬารวมพลคนกาญจน์ 2 เกมส์
20 ธ.ค. 62 ถึง 21 ธ.ค. 62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
วิชาการ
28 ต.ค. 62 ครูประจำวิชา ครูประจำชั้น ส่งเอกสารชั้นเรียน
วิชาการ
11 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
วิชาการ
09 ต.ค. 62 ครูประจำวิชาส่งคะแนนครูประจำชั้น
วิชาการ
07 ต.ค. 62 พิธีมอบทุนยากจนพิเศษ
บริหารทั่วไป
03 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 แข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69
วิชาการ
02 ต.ค. 62 ประเมินห้องเรียนสีขาวระดับเพชร
วิชาการ
05 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 กีฬาสี ปี2562
ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ สัปดาห์วันภาาาไทย วิทยาศาสตร์และห้องเรียนสีเขียว
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ค. 62 มอบทุนการศึกษา ปี2562
ฝ่ายบริหารทั่วไป
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
18 ก.ค. 62 ครูประจำวิชาส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียน 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 ก.ค. 62 หล่อเทียนพรรษา ม.1-ม.6
ฝ่ายบริหารทั่วไป
11 ก.ค. 62 หล่อเทียนพรรษา อนุบาล-ป.6
ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 62 สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 ก.ค. 62 ถึง 20 ก.ค. 62 คัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ อนุบาล - ม.3
ฝ่ายบริหารทั่วไป
24 พ.ค. 62 ถึง 26 พ.ค. 62 อบรม STEM ศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น
14 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562
09 พ.ค. 62 ถึง 11 พ.ค. 62 อบรม STEM ศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26 ต.ค. 61 ครูส่งเอกสาร ปพ.5/1 ปพ.5/2 ปพ.6 แบบแสดงความคิดเห็น ชุมนุม ลูกเสือ แนะแนว สถิติมาเรียน
ครูส่งเอกสาร ปพ.5/1 ปพ.5/2 ปพ.6 แบบแสดงความคิดเห็น ชุมนุม ลูกเสือ แนะแนว สถิติมาเรียน อาหารกลางวัน นม  วิจัยในชั้นเรียน นิเทฝสชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริม
12 ต.ค. 61 ครูประจำชั้นส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น
10 ต.ค. 61 ถึง 11 ต.ค. 61 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
08 ต.ค. 61 ถึง 09 ต.ค. 61 กิจกรรมลูกเสือ ม.1-3
04 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 กิจกรรมลูกเสือ ป.4-6
03 ต.ค. 61 กิจกรรมลูกเสือ ป.1-3
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2561
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2561
28 ก.ย. 61 ประกาศนักเรียนหมดสิทธิ์สอบรอบที่ 2
26 ก.ย. 61 ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่อนุญาติให้มีสิทธิ์สอบ
24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 นักเรียนนำผู้ปกครองติดต่อยื่นขอมีสิทธิ์ในการสอบ
24 ก.ย. 61 ถึง 25 ก.ย. 61 นักเรียนนำผู้ปกครองติดต่อยื่นขอมีสิทธิ์ในการสอบ
18 ก.ย. 61 ถึง 21 ส.ค. 61 ประกาศนักเรียนหมดสิทธิ์สอบรอบที่ 1 และ นร.ยื่นการขอมีสิทธิ์สอบ
17 ก.ย. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 กีฬากลุ่มหวายเหนียว ปีการศึกษา 2561
22 ส.ค. 61 มหกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ วันภาษาไทยแห่งชาติและห้องสมุด วันอาเซียนเดย์ และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มวิชาการ
18 ส.ค. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 ประกาศนักเรียนหมดสิทธิ์สอบรอบที่ 1 และ นร.ยื่นการขอมีสิทธิ์สอบ
18 ส.ค. 61 ทัศนศึกษา
ป.4-6 และ ม.4-6 ทัศนศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ม.1-3 ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี กทม.
15 ส.ค. 61 ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1 ฝ่ายวิชาการ
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ /กิจกรรมวันอาเซียน(โรงเรียน)
08 ส.ค. 61 วันอาเซียนเดย์
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 กีฬาสี 61
30 ก.ค. 61 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 61 หยุดวันอาสาฬบูชา
26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 / กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา / กิจกรรมวันภาษาไทย / ครูประจำวิชาส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2561
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10 / กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา / กิจกรรมวันภาษาไทย / ครูประจำวิชาส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2561
25 ก.ค. 61 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
23 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
02 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 กิจกรรมนิเทศห้องเรียนและประเมินห้องเรียนมาตรฐาน
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
10 มิ.ย. 61 กรอกข้อมูล DATA ON WEB
08 มิ.ย. 61 อบรมกฏหมายเยาวชน ม.2 และ ม.3
08 มิ.ย. 61 ครูประจำชั้นส่งรายชื่อนักเรียนฉบับจริง
07 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู
06 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
04 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 ประกาศยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวผลการเรียนที่ 2/2560 รอบที่2
31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
29 พ.ค. 61 หยุดวันวิสาขบูชา
28 พ.ค. 61 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
26 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61 อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วิชาการ
24 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ประกาศยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวผลการเรียนที่ 2/2560
ประกาศยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวผลการเรียนที่ 2/2560 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว และอนุมัติผลการสอบแก้ตัวรอบที่ 1
21 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
19 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61 อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
15 พ.ค. 61 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561
14 พ.ค. 61 หยุดวันพืชมงคล
05 พ.ค. 61 ถึง 07 พ.ค. 61 อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับม.ต้น
กลุ่มวิชาการ
13 เม.ย. 61 ถึง 14 เม.ย. 61 หยุดวันสงกรานต์
07 เม.ย. 61 มอบตัว ม.1 ม.4
06 เม.ย. 61 หยุดวันจักรี
04 เม.ย. 61 ประกาศผล ม.1
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกเข้า ม.4
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกเข้า ม.1
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4
23 มี.ค. 61 มอบใบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ครูส่งเอกสาร ปพ.5/1 ,5/2 ,ปพ6 ฯลฯ
22 มี.ค. 61 บัณฑิตน้อย
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบ 9 วิชาสามัญ
15 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น
07 มี.ค. 61 สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียน 2/2560
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
02 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2560
01 มี.ค. 61 หยุดวันมาฆบูชา
28 ก.พ. 61 กิจกรรมวันมาฆบูชา,ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่อนุญาตให้มีสิทธิ์สอบ
28 ก.พ. 61 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,ป.4,ป.5
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 สอบ GAT PAT (ม.6)
กลุ่มวิชาการ
23 ก.พ. 61 ถึง 26 ก.พ. 61 นักเรียนนำผู้ปกครองติดต่อยื่นขอผู้มีสิทธิ์ในการสอบ
งานวัดผล
23 ก.พ. 61 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ม.1,ม.2
22 ก.พ. 61 สอบการอ่านออก นักเรียนชั้น ป.1
21 ก.พ. 61 ถึง 22 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
20 ก.พ. 61 เปิดบ้านวิชาการงาน Open House ปีการศึกษา 2560
กลุ่มวิชาการ
19 ก.พ. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ
งานวัดผล
16 ก.พ. 61 ส่งรายงานโครงงานคุณธรรม แผงโครงงาน แผ่นพับ
กลุ่มวิชาการ
16 ก.พ. 61 ส่ง นวัตกรรมการสอน (PLC)
กลุ่มวิชาการ
11 ก.พ. 61 ถึง 13 ก.พ. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับชาติ
กลุ่มวิชาการ
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6
กลุ่มวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
กลุ่มวิชาการ
22 ม.ค. 61 ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่3 ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มวิชาการ
16 ม.ค. 61 หยุดวันครู
กลุ่มบริหาร
15 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 นิเทศห้องเรียนมาตรฐานและการจัดการสอน
กลุ่มวิชาการ
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กลุ่มบริหารทั่วไป
09 ม.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
กลุ่มวิชาการ
04 ม.ค. 61 ถึง 06 ม.ค. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตภาค จังหวัดนครนายก
กลุ่มวิชาการ
01 ม.ค. 61 หยุดวันขึ้นปีใหม่
กลุ่มบริหาร
31 ธ.ค. 60 วันหยุดสิ้นปี
กลุ่มบริหาร
28 ธ.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียน 2/2560
25 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 ค่ายสิ่งแวดล้อม ม.4-6
21 ธ.ค. 60 สอบ Pre O-NET ม.3 / เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.4-6
20 ธ.ค. 60 สอบ Pre O-NET ป.6/ เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3
15 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา ม.1-3
วิชาการ
11 ธ.ค. 60 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูฐ
กลุ่มบริหาร
08 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา ป.4-6
วิชาการ
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา ป.1-3
วิชาการ
05 ธ.ค. 60 หยุดวันคล้ายพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
กลุ่มบริหาร
04 ธ.ค. 60 กิจกรรม "วันพ่อ"
กลุ่มบริหารทั่วไป
23 พ.ย. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ.เขต2 (ประถมศึกษา)
กลุ่มวิชาการ
16 พ.ย. 60 ถึง 18 พ.ย. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ สพม.8 (มัธยมศึกษา)
กลุ่มวิชาการ
09 พ.ย. 60 สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี/โท/เอก
กลุ่มวิชาการ
08 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองเทอม 2 ปีการศึกษา 2560
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
กลุ่มบริหารทั่วไป
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียน 2/2560
กลุ่มบริหาร
11 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาการ,วัดผล
28 ก.ย. 60 รับการประเมินโรงเรียนสีขาว
05 ก.ย. 60 สพฐ ติดตามผลการดำเนินงาน PLC
ครูทุกระดับชั้น
24 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กีฬาสี ลูกแกเกมส์
15 ส.ค. 60 โครงการพัฒนาเรียนรู้ทั้งระบบกลุ่มโรงเรียนวัดหวายเหนียว (เวทคณิต)
วิชาการ,กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ , สัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวันอาเซียนเดย์
บริหารทั่วไป,วิชาการ,กลุ่มสาระต่างประเทศ,สังคมฯ
27 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
บริหารทั่วไป,วิชาการ,กลุ่มสาระฯภาษาไทย
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาการ,วัดผล
24 ก.ค. 60 บริษัท กรีนโอค จัดกิจกรรม "ไวตามิลล์สคูลทัวร์" เวลา 14.00-15.00 น.
นักเรียน ป.1-ป.6
18 ก.ค. 60 บริษัทดัชมิล จัดกิจกรรม "ดัชมิลคิดส์สคูลทัวร์" เวลา 08.30-09.30น.
นักเรียน ป.1-ป.2
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
บริหารทั่วไป
06 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
บริหารทั่วไป
01 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 กิจกรรมนิเทศห้องเรียนและประเมินห้องเรียนมาตรฐาน
วิชาการ
29 มิ.ย. 60 บริษัท การ์ตูนคลับ จัดกิจกรรม
นักเรียน ป.1-ป.6
28 มิ.ย. 60 พิธีเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ , กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระฯภาษาไทย,กลุ่มบริหารทั่วไป
23 มิ.ย. 60 คณะครูประชุมกลุ่ม รร.หวายเหนียว อบรม PLC
วิชาการ
15 มิ.ย. 60 อนามัยโพธิ์เย็น ตรวจสุขภาพนักเรียน อนุบาล-ป.6
09 มิ.ย. 60 อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
07.45 น. -จัดลำดับที่นั่งให้กับนักเรียน
08.00 น. -เคารพธงชาติ
08.30 น. -ท่านผู้อำนวยการเดินทางมายังพิธี
(ทุกคนยืนดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
-ท่านผู้อำนวยการขึ้นบนเวทีจุดเทียนบูชาพระ (ทุกคนพนมมือ), เจิมหนังสือ
-ท่านผู้อำนวยการเข้านั่งประจำที่
-กรรมการบริหารและคณะครูนั่งพร้อมกัน
-ประธานนักเรียนกล่าวนำยทไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน นักเรียนกล่าวตาม
(ประธานนักเรียนสั่งให้นั่งลง)
-ตัวแทนของนักเรียน นำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครูหน้าเวที
(นักเรียนร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม)และตามด้วยคณะครูและนักเรียน
-ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียน
-ประธานและคณะกรรมการบริหารและตัวแทนคณะครูเดินลงจากเวที
-คณะครูและนักเรียนกถ่ายภาพร่วมกันเป็นห้องเรียน
-เสร็จพิธี
07 มิ.ย. 60 ประชุมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
สพป.กจ.เขต2
03 มิ.ย. 60 อบรมเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)
29 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
25 พ.ค. 60 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
22 พ.ค. 60 ถึง 01 มิ.ย. 60 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560
17 พ.ค. 60 ถึง 27 พ.ค. 60 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน(ภาษาเมียนมา)เพื่อการสื่อสารภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน 1/2560
01 พ.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (บ้านนักเรียน)
01 พ.ค. 60 ถึง 03 พ.ค. 60 โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)ประถมศึกษา
01 พ.ค. 60 มอบคูปองเรียนฟรี 15 ปี เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
28 เม.ย. 60 ถึง 29 เม.ย. 60 การอบรมพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
26 เม.ย. 60 ถึง 28 เม.ย. 60 โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ม.ต้น
01 มี.ค. 60 ถึง 02 มี.ค. 60 ขอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป 2 ป4 ป5 และ ม1 ม2
28 ก.พ. 60 งานเปิดโลกวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 60 สอบอ่าน - เขียน ป3 - ป4
23 ก.พ. 60 สอบอ่าน - เขียน ป 1 - ป 2
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net ป6 ม3 ม6
25 ม.ค. 60 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เวลา 09.00 น
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ณ หอประชุมว่องกุศลกิจ
คณะผู้บริหารและครูวิชาการ
25 ม.ค. 60 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2/2560
เวลา 13.00 น ณ เทศบาลตำบลลูกแก
23 ธ.ค. 59 ม.1-3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ วัดเมตตาธรรม วัดถ้พุหว้า สะพานข้ามแม่น้ำแคว
20 ธ.ค. 59 ม.4-6 ทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน อุทยานราชภักดิ์ และเขาวัง จ.เพชรบุรี
16 ธ.ค. 59 ถึง 19 ธ.ค. 59 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี
16 ธ.ค. 59 อนุบาล 1-2 ทัศนศึกษา ณ สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา และวัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี
14 ธ.ค. 59 ถึง 15 ธ.ค. 59 ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 และ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี
14 ธ.ค. 59 คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
09 ธ.ค. 59 ป.4-6 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
08 ธ.ค. 59 ป.1-3 ทัศนศึกษา ณ ดรีมเวิลด์และสวนสัตว์ซาฟารี
01 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๕๙
14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง
10 พ.ย. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตการศึกษา
07 พ.ย. 59 รับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ชั้น ม.๔-๖ โรงเรียนขนาดกลาง ระดับจังหวัด
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   น.ส.วรินทร์  สันทัด  นักเรียนชั้น ม.๖/๑ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  จะได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัล "นักเรียนพระราชทาน ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนขนาดกลาง"  คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป
02 พ.ย. 59 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
31 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
11 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
07 ต.ค. 59 ถึง 08 ต.ค. 59 กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ม.4-6
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3
03 ต.ค. 59 ถึง 04 ต.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4-6
30 ก.ย. 59 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (0,ร,มส)
30 ก.ย. 59 กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของนักเรียนทั้งหมด
27 ก.ย. 59 รับการประเมินโรงเรียนสีขาว ประจำีปี 2558
บริหารทั่วไป
26 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเีรียนที่ 1/2559 ทุกระดับชั้น
วิชาการ
23 ก.ย. 59 ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทานปี 2559
คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะมาทำการประเมินนักเรียนรัับรางวัลพระราชทาน ประจำีปี 2559 ได้แก  นางสาววรินทร์ สันทัด นักเรียนชั้น ม.6/1
ห้องประชุมว่องกุศลกิจ / ชุดผ้าไทยสีฟ้า
16 ก.ย. 59 ถึง 17 ก.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ณ ฮาโมนี่รีสอร์ท แก่งกระจาน เพชรบุรี
04 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)
26 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
16 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 หยุดเรียนเทศกาลวันเข้าพรรษา
15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
14 ก.ค. 59 กิจกรรมหล่อเทีียนพรรษา
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ภาคเช้า เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่บริเวณ ตลาดลูกแก

ภาคบ่าย กิีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด "อนุบาลวัดลูกแกคัพ ครั้งที่ 1" รอบชิงชนะเลิศ

23 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู

08.00 น.  กิจกรรมเคารพธงชาติ

09.00 น.  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน

            - เิริ่มกิจกรรมไหว้ครู

            - เจิมหนังสือ

            - ประธานในพิธีใ้ห้โอวาท

ชุดข้าราชการ บริหารทั่วไป
22 มิ.ย. 59 ซ้อมพิธีไหว้คครู

ภาคเช้าหลังเคารพธงชาติ ซ้อมพิธีไหว้ครู

ภาคบ่าย  จัดทำพานไหว้ครู

20 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 กิจกรรมกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด "อนุบาลวัดลูกแกคัพ ครั้งที่ 1"
20 พ.ค. 59 หยุดเรียน "วันวิสาขบูชา"
19 พ.ค. 59 กิจกรรมวันวิสาขบูชา

08.00 น.  พร้อมกันหน้าเสาธง เคารพธงชาติ

08.45 น.  พระสงฆ์มาพร้อมที่บริเวณงาน

09.00 น.  ประธานในพิธีมาถุงบริเวณงาน

            -  เริ่มพิธีสงฆ์ 

            -  ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

10.00 น.  เวียนเทียนรอบโบสถ์วัดลูกแก

15.15 น.  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์


ชุดขาว บริหารทั่วไป
18 พ.ค. 59 กิจกรรม Happy Hour
13 พ.ค. 59 คณะครูเข้าร่วมประชุมใหญ่ "นายกพบเพื่อนคร"
10 พ.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559