สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศปี 2559
http://gg.gg/5oqwu
สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศปี 2560
https://drive.google.com/open?id=1R_85A4mdZUp83Ql1Z8Q2lnZzza649ivY