สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศปี 2559
http://gg.gg/5oqwu
สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศปี 2560
https://drive.google.com/open?id=1R_85A4mdZUp83Ql1Z8Q2lnZzza649ivY
สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศปี 2561
https://drive.google.com/drive/folders/1S1tmm40GZjle4E2-eJTYt4Fgl16vjAT0?usp=sharing
สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.36 MB
สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศปี 2563
https://drive.google.com/file/d/1JrR0H3LdP19MFGIakFSAzlOYuQih0I5B/view?usp=sharing