ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปพ.5-6 ชั้นป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1017.91 KB 171196
ปพ.5-6 ชั้นป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1016.81 KB 171198
ปพ.5-6 ชั้นป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1012.92 KB 171197
ปพ.5-6 ชั้นป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1014.65 KB 171196
ปพ.5-6 ชั้นป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1015.21 KB 171197
ปพ.5-6 ชั้นป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.7 KB 171200
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.67 KB 171307
เอกสารห้องเรียนสีขาว 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 152.62 KB 171353
แผ่นพับระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.71 MB 171382
แผ่นพับผู้อำนวยการบรรจง ปิ่นปฐม ปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.68 MB 171389
ประกวดโฟล์คซอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.21 KB 171412
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 588.22 KB 171408
แผ่นพับเอกสารโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 171425
ใบสมัครเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.76 KB 171985
โครงสร้างองค์กรห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 97.91 KB 171984
เเบบประเมินเด็กดีศรีกาญจน์ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 172479
แผ่นพับโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705 KB 171444
เเบบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 171423
เเบบบันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 47.4 KB 171432
เเบบคัดสำเนา ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 173342
เเบบขอมีบัตรข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 171427
บัญชีส่งเอกสารการย้ายครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.04 KB 171428
เเบบคำร้องขอย้ายครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.55 KB 171427
แบบรายงานผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัล “สมาคมครูอำเภอท่ามะกา” พ.ศ. 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 173446
แบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูผู้มีผลงานดีเด่น” Word Document ขนาดไฟล์ 523 KB 171460
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 171422
แบบบันทึกประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 171427