ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นม.4-6 เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ด้วยวิธีเอ็กซเรย์ปอดระบบดิจิตอล เพื่อเป็นการคัดกรองโรควัณโรคในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ในโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกตำบลดอนขมิ้น
นักเรียนชั้นม.4-6 เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ด้วยวิธีเอ็กซเรย์ปอดระบบดิจิตอล เพื่อเป็นการคัดกรองโรควัณโรคในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ในโครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกตำบลดอนขมิ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,10:10   อ่าน 81 ครั้ง