ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเสริมการอธิบายเนื้อหาเคมีให้เข้าใจง่ายขึ้นผ่าน การทำปฏิบัติการตลอดจนการฝึกฝนทักษะการทำปฏิบัติ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยจัดให้มีการทำปฏิบัติการการไทเทรดและการทำปฏิบัติการแบบย่อส่วนเรื่อง การแพร่ของแก๊ส นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:38   อ่าน 485 ครั้ง