ภาพกิจกรรม
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ขุนอาสา 143 มาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นม.3 เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ขุนอาสา 143 มาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นม.3 เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,14:58   อ่าน 47 ครั้ง