ภาพกิจกรรม
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(SP Center) เป็นฐานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP Center ท่ามะกา 5
นางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียน ศูนย์ SP 5 เข้านิเทศ ติดตาม ระยะที่ 3 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน(SP Center) เป็นฐานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน SP Center ท่ามะกา 5 โดยมีนายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ คณะครูผู้เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เป็นโรงเรียนอันดับแรกของศูนย์ SP 5
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,11:05   อ่าน 113 ครั้ง