ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ร่วมงานฉลองสมณศักดิ์และอายุวัฒนะมงคล 83 ปี พระเดชพระคุณ พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (เย็นอี่) รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ร่วมงานฉลองสมณศักดิ์และอายุวัฒนะมงคล 83 ปี พระเดชพระคุณ พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (เย็นอี่) รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น ท่ามะกา กาญจนบุรี รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม กรุงเทพมหานคร ณ วัดโพธิ์เย็น ตลาดลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2563,12:45   อ่าน 86 ครั้ง