ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ในวัน 26 มิถุนายน 2563 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติต่อต้านยาเสพติด แอลกอฮอร์ และอบายมุข ต่อคณะครู 
2. รณรงณ์ต่อต้านยาเสพติดผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน
3. รณรงณ์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านเว็บไชต์โรงเรียน และเพจโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 
ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" (Save Zone , No New Face) 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และกำหนดให้เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,08:39   อ่าน 131 ครั้ง