ภาพกิจกรรม
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันของโรงเรียน
ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(coid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสารณสุขหลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,11:00   อ่าน 400 ครั้ง