ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ) 
จำนวน 11 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 
จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,10:06   อ่าน 41 ครั้ง