ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2/2563
นายบรรจง  ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2/2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โดมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,08:10   อ่าน 56 ครั้ง