ภาพกิจกรรม
ศน. ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อนิเทศ ติดตาม และเก็บข้อมูล การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
ท่าน ศน. ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อนิเทศ ติดตาม และเก็บข้อมูล การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการระดับชั้นอนุบาล 
ระดับประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,10:29   อ่าน 29 ครั้ง