ภาพกิจกรรม
รับรางวัลรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ และ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม
15/สิงหาคม/2565
นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศและคณะครู นักเรียน รับรางวัล  EGAT Green Learning Awards 2021 
ณ IMPACT EXHIBITION HALL 9-10 เมืองทองธานี
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้รับ 2 รางวัล ชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม ได้แก่ 
1. รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2564 ชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 301 - 1,500 คน
2. รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2564 ชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ประเภทนักเรียน 301 - 1,500 คน
ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ขอขอบคุณ นายบรรจง ปิ่นปฐม  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,11:08   อ่าน 39 ครั้ง