ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 
วันที่ 3 กันยายน 2565
ณ สนามกีฬากีฬาเปตองเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
2 รายการคือ1. คู่ 12 ปีชาย 2. คู่ 18 ปีชาย 
มีผลการแข่งขันดังนี้
คู่ 12 ปีชาย ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ และราวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่1
คู่ 18 ปีชาย ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ประเภทกีฬากรีฑา วันที่ 10 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผลการแข่งขันดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง วิ่ง 1,500 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4*100 เมตรหญิง 
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4*400 เมตรหญิง
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:22   อ่าน 180 ครั้ง