ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 5
นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
 O-NET ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 5 
โดยมีนายบรรจง ปิ่นปฐม ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา 5 
กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารภายในศูนย์ให้การต้อนรับ 
โดยมีนางดรุณวรรณ พิสุทธิ์ภูมิเลิศ 
และนางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,11:28   อ่าน 259 ครั้ง