หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB
Adobe Acrobat Document หลักฐานที่ใช้แสดงการประกอบวิชาชีพครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.63 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.74 KB
Adobe Acrobat Document การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.52 KB
Adobe Acrobat Document (ว 5 ) การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.48 KB
Adobe Acrobat Document จรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB