ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2559

กำหนดการวันเด็กเเห่งชาติ ปี 2559 จัดกิกจรรมใยวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกเเกประชาชนูทิศ มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

07.50 – 08.30  น.       นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ

08.30 – 09.00  น.       นักเรียนและคณะครูเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม

09.00  น.   -  ผอ.บรรจง   ปิ่นปฐม  ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน

               -  ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

               -  นางบุญเอื้อ  แสงขำ  รองผู้อำนวยการฯ  กล่าวรายงาน

               - ประธานอ่านสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวเปิดงาน

09.00 – 11.30 น.        ชมการแสดงบนเวที                                   

               -  รำอวยพร      ฝึกซ้อมโดย  คุณครูคฑาวุธ  โกสุม

               -  การแสดงของช่วงชั้นอนุบาล  (อนุบาล 1 – 2)

               -  การแสดงของช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3)

               -  การแสดงของช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6)

               -  การแสดงของช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3)

               -  การแสดงของช่วงชั้นที่  4 (ม.4 – 6)

 ร่วมเล่นเกมของแต่ละช่วงชั้น

               -  เกมของช่วงชั้นอนุบาล   รับผิดชอบโดย นักเรียนชั้น ม.4/1 และ ม.4/2

               -  เกมของช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3)   รับผิดชอบโดย นักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.5/2

                -  เกมของช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6)   รับผิดชอบโดย นักเรียนชั้น ม.6/2

               -  เกมของช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – 3)   รับผิดชอบโดย นักเรียนชั้น ม.6/1

11.30 13.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  น.  เป็นต้นไป     ชมภาพยนตร์จอยักษ์ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  โดย ครูนิเวศน์

                            ชมการแสดงเวทีกลาง   ประสานงานโดย ครูสรัญพงศ์  จีระประยูรและทีมงาน

                              วงดนตรี Y4N
      
                       วงดนตรี นักเรียน

   หมายเหตุ  :  เวลาในการดำเนินกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 1090 ครั้ง