ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาค จ.อ่างทอง (สพป.)
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เหรียญเงิน
        เด็กชายสุทธิราช   เเดงด้วง    ครูผู้ฝึกซ้อม    นายคธาวุธ  โกสุม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เหรียญทอง  
         เด็กชายเฉลิมชัย  โตจิต         ครูผู้ฝึกซ้อม     นายคธาวุธ  โกสุม
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6     เหรียญเงิน
        1.เด็กชายธนัตถ์  โหมดเครือ     
2.เด็กชายสรรเพชร  สร้อยคำ     
          ครูผู้ฝึกซ้อม   1.นายนริศพงษ์  นวลพลับ   
                               2.นายธนวิชญ์  มีล้อม
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6  เหรียญเงิน
         เด็กหญิงนริศรา  มะลา    ครูผู้ฝึกซ้อม นางอารีรัตน์  แก้วอินทร์

หมายเหตุ: สรุปเหรียญรางวัล    1. ทอง   1  เหรียญ
                        2.  เงิน   3  เหรียญ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 842 ครั้ง