ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 65

โรงเรียนอุนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 65  ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ระดับ ม.1-6

ได้แก่  - เด็กหญิงวรินทร  อุณหะจิรังรักษ์

         - เด็กชายอัฑฒ์ชณัฏฐ์  เตชาธนสมบูรณ์ 

          ครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นางอารีรัตน์ แก้วอินทร์ และ นางสาวชิดชนก วันดี

2. รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับ ม.1-3 

ได้แก่  - เด็กชายณรงค์  ชิ้วเอ้    

          - เด็กชายราชัน  ถ้ำทอง 

          - นายอนุชา  ทองคำ

         ครูผู้ฝึกสอนได้แก่  นางลักษิกา  แพทย์วงษ์  และ  นายถาวร  กราบขุนทด

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 914 ครั้ง