ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน 2564 (อ่าน 2) 18 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่ระบาดโควิท-19 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 1) 13 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่ระบาดโควิท19 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 1) 13 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่เชื้อระบาดโควิท19 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1) 13 มิ.ย. 64
ตารางกิจกรรมช่วงการแพร่เชื้อระบาดโควิด19 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (อ่าน 0) 13 มิ.ย. 64
ทำความสะอาด Big cleanning (อ่าน 6) 11 มิ.ย. 64
จุลสารโรงเรียน เดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 36) 22 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เมษายน 2564 (อ่าน 49) 01 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน มีนาคม 2564 (อ่าน 48) 01 พ.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 109) 03 มี.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เดือน มกราคม 2564 (อ่าน 131) 15 ก.พ. 64
จดหมายข่าว ABWK 5 (อ่าน 155) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 4 (อ่าน 134) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 3 (อ่าน 133) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 2 (อ่าน 144) 30 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ABWK 1 (อ่าน 120) 30 ม.ค. 64
กิจกรรมวันครู ออนไลน์ 16 มกราคม64 (อ่าน 129) 18 ม.ค. 64
จุลสารโรงเรียน เดือน ธันวาคม 2563 (อ่าน 116) 16 ม.ค. 64
ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 158) 03 ม.ค. 64
ประกาศการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 1) (อ่าน 151) 03 ม.ค. 64
ด.ช.สิทธิพล พวงเนียม นักเรียนชั้นป.4/1 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ออกรายการ Super 10 Season (อ่าน 30) 27 ธ.ค. 63
แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019(COVID-19) (อ่าน 105) 23 ธ.ค. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 143) 07 ธ.ค. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน ตุลาคม 2563 (อ่าน 191) 03 พ.ย. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน กันยายน 2563 (อ่าน 217) 01 ต.ค. 63
อนุบาลวัดลูกแกฯร่วมใจลดใช้พลังงาน (อ่าน 230) 03 ก.ย. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน สิงหาคม 2563 (อ่าน 264) 02 ก.ย. 63
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 271) 13 ส.ค. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน กรกฏาคม 2563 (อ่าน 252) 10 ส.ค. 63
จุลสารโรงเรียน เดือน มิถุนายน 2563 (อ่าน 239) 10 ส.ค. 63
โครงการคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี2563 (อ่าน 277) 16 ก.ค. 63
วารสารสัมพันธ์ ลูกแก'สาร ปี2562 (อ่าน 7) 08 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 439) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 437) 01 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 407) 30 พ.ย. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 403) 27 พ.ย. 62
วารสารสัมพันธ์ ลูกแก'สาร ปี2561 (อ่าน 29) 23 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา We are lukkae ครั้งที่ 1 (อ่าน 9) 07 ม.ค. 62
ภาพกิจกรรมคริสมาส และ สวัสดีปีใหม่ (อ่าน 19) 02 ม.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 769) 21 พ.ย. 61