ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย สาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0910037376
อีเมล์ : krugobgob@gmail.com
ที่อยู่ :
10/1 หมู่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2557
2 ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2557
3 ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล กีฬา สพฐ. เกมส์ ครั้งที่ 9 ปี 2555