ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทรรศน์ ปฏิทัศน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีสมัยนิยม
เบอร์โทรศัพท์ : 0890525936
อีเมล์ : Tuchyz1234@gmail.com
ที่อยู่ :
375 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนอนุบาลพนมทวน ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ศิลปหัตกรรมนักเรียน