ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสาธิต จิตร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1651591
อีเมล์ : satid14051987@gmail.com
ที่อยู่ :
51/4 ม.6 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านบึงวิทยา ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมวอลเลย์บอล ญ.12 ปี จ.กาญจนบุรี