ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริรัตน์ คงสิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 098 2426950
อีเมล์ : Kongsinsiri @gmail.com
ที่อยู่ :
51/2 ม.9 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ร.ร.ฐิติวิทยา
ร.ร.หนองรีประชานิมิต
ร.ร.บ้านหนองปลาไหล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเดินทรงตัวเงื่อนเชือกโยนบอล
2 สวดมนต์แปลอังกฤษระดับภาคเหรียญทองและเหรียญเงิน สวดมนต์แปลไทยระดับประถมเหรียญทอง
3 สวดมนต์สรภัญญะระดับ มัธยม รับโล่ระดับประเทศ