ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล Young Referee สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่ออาจารย์ : นายภาณุวัฒน์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,09:09  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรสอนบรรยายนักศึกษา กศน.
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,13:26  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฝึกนักเรียนแข่งขันคัดลายมือระดับภาคกลาง ครั้งที่14
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันย์ชนก ศรีโยธา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,13:26  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561,12:45  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตกรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายทรรศน์ ปฏิพัทธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,08:11  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentstion) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:26  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT สพป.กจ เขต2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:25  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:24  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:24  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนรับรางวัลเหรียญทอง ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลย์ณิศา หอมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:24  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..