ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์​ เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสภิตานนต์​ ฉิมอ้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2563,08:30  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:28  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 รางวัลการประกวดสปอตโฆษณา ส่งเสริมคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:28  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:27  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:26  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:25  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:24  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2560 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการแข่งขันเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:23  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2560 รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)ชนะเลิศระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:22  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2560 รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานที่โรงเรียน)ชนะเลิศระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:22  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..