ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0940070948
อีเมล์ : bossbj168@gmail.com
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:26  อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)ระดับประเทศ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:26   อ่าน 8 ครั้ง