ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายบรรจง ปิ่นปฐม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0940070948
อีเมล์ : bossbj168@gmail.com
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:27  อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโรงเรียนคาร์บอนด์ต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับประเทศ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:27   อ่าน 9 ครั้ง