ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมิตรเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 พฤศจิกายน 2537
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 10 ห้องเรียน
สร้าง 1 พฤศจิกายน 2537 ได้รับงบประมาณ และ บริษัทอุตสาหกรรมน้าตาลมิตรเกษตร จำกัด ร่วมบริจาค
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนใหญ่สีขาว 2. ประตูไม้เนื้อแข็ง
3. ฝ้าเพดานฝาแขวนทีบาร์ 4. พื้นคอนกรีต
5. โครงหลังคาเหล็ก 6. ฝาคอนกรีต
7. หน้าต่างกระจกเลื่อนวงกบอลูมิเนียม
8. บันไดคอนกรีต