ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมิตรเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 พฤศจิกายน 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารว่องกุศลกิจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 พฤศจิกายน 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเจนวัฒนวิทย์ - เข็มศักดิ์สิทธิ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 13 พฤศจิกายน 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 ตุลาคม 2537
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้หลังแรก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 20 มิถุนายน 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปี พ.ศ. 2520
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 4 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 19 กันยายน 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 20 มิถุนายน 2516
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบกรมสามัญเรือนไม้ 2 ห้องนอน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 29 กันยายน 2521
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..