ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารว่องกุศลกิจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 พฤศจิกายน 2540
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารว่องกุศลกิจ (อาคารเรียน 4 ชั้น) สร้าง 1 พฤศจิกายน 2540
คุณกมล ว่องกุศลกิจ และคุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ บริจาค
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้อง 2. ประตูไม้เนื้อแข็ง
3. ฝ้าเพดานฝาแขวนทีบาร์ 4. พื้น ค.ส.ล.
6. ฝาก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบ 5. โครงหลังคาเหล็ก
7. หน้าต่างกระจกเลื่อนอาลูมิเนียม 8. บันไดปูน