ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเจนวัฒนวิทย์ - เข็มศักดิ์สิทธิ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 13 พฤศจิกายน 2539
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเจนวัฒนวิทย์-เข็มศักดิ์สิทธิ์ (อาคารหอสมุด) สร้าง 13 พฤศจิกายน 2539
คุณสันติ เจนวัฒนวิทย์ และ พล.ต.ต.(พิเศษ) วัชระ เข็มศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้บริจาค
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนใหญ่สีขาว 2. ประตูไม้เนื้อแข็ง
3. ฝ้าเพดานฝาแขวนทีบาร์ 4. พื้นคอนกรีต
5. โครงหลังคาเหล็ก 6. ฝาคอนกรีต
7. หน้าต่างกระจกเลื่อนวงกบอาลูมิเนียม
8. บันไดคอนกรีต