ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประถมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 4 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารใหม่ตึกประถม 318 ล/38(พิเศษ) สร้าง 4 กรกฎาคม 2555
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนคู่สีขาว 2. ประตูไม้เนื้อแข็ง
3. ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด 4. พื้น ค.ส.ล.
6. ฝาคอนกรีต 5. โครงหลังคาเหล็ก
7. หน้าต่างเหล็ก 8. บันได ค.ส.ล.