ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 19 กันยายน 2554
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารชั่วคราวชั้นเดียว สร้าง 19 กันยายน 2554
 
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนคู่ 2. ประตูไม้เนื้อแข็ง
3. ฝ้าเพดานฝาแขวนทีบาร์ 4. พื้นคอนกรีต
6. ฝาก่ออิฐถือปูนฉาบเรียบ 5. โครงหลังคาเหล็ก
7. หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม