ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบกรมสามัญเรือนไม้ 2 ห้องนอน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 29 กันยายน 2521
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
งบประมาณ 55,000 บาท
โครงสร้าง
1. หลังคากระเบื้องลอนคู่
2. โครงหลังคาไม้
3. ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ
4. ฝาผนังไม้ บันไดไม้
5. ประตู หน้าต่างไม้
6. พื้นไม้