ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปพ.5-6 ชั้นป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1017.91 KB 258927
ปพ.5-6 ชั้นป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1016.81 KB 258929
ปพ.5-6 ชั้นป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1012.92 KB 258927
ปพ.5-6 ชั้นป.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1014.65 KB 258927
ปพ.5-6 ชั้นป.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1015.21 KB 258928
ปพ.5-6 ชั้นป.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.7 KB 258932
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.67 KB 259037
เอกสารห้องเรียนสีขาว 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 152.62 KB 259103
แผ่นพับระบบประกันคุณภาพภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.71 MB 259128
แผ่นพับผู้อำนวยการบรรจง ปิ่นปฐม ปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.68 MB 259134
ประกวดโฟล์คซอง Word Document ขนาดไฟล์ 27.21 KB 259171
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 588.22 KB 259155
แผ่นพับเอกสารโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 259171
ใบสมัครเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.76 KB 259739
โครงสร้างองค์กรห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 97.91 KB 259867
เเบบประเมินเด็กดีศรีกาญจน์ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 261458
แผ่นพับโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705 KB 259198
เเบบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 259169
เเบบบันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 47.4 KB 259183
เเบบคัดสำเนา ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 261765
เเบบขอมีบัตรข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 259172
บัญชีส่งเอกสารการย้ายครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.04 KB 259177
เเบบคำร้องขอย้ายครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.55 KB 259172
แบบรายงานผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัล “สมาคมครูอำเภอท่ามะกา” พ.ศ. 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 261866
แบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูผู้มีผลงานดีเด่น” Word Document ขนาดไฟล์ 523 KB 259222
ใบคำร้องขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 259167
แบบบันทึกประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 259173