บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวีรศรุต พลนิรันดร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีสากล
เบอร์โทรศัพท์ : 0935615356
อีเมล์ : nb_1815@hotmail.com
ที่อยู่ :
32/21 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี วิชาเอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2552 ปริญญาโท วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกซ้อมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.4-6 ได้ัรับเหรียญทอง ระดับเขต สพม.8 ปี 2557
2 ครูผู้ฝึกซ้อมขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 ได้รับเหรียญเงิน ระดับภาค จ.ระยอง ปี 2555
3 ประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กจ.2 ปี 2552