ระดับประถมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิรณัฏฐา ทันวิมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0989544225
อีเมล์ : aaaaaa_a_@hotmail. com
ที่อยู่ :
285ม.7ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รร.บ้านหนองตาฉาว(จตตราษฎร์บำรุง) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เหรียญทองวาดภาพระบายสีศิลปหัตถกรรม