ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวินัย​ วงษ์กล่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0858085356​
อีเมล์ : sirdantae@gmail.com
ที่อยู่ :
2/1​ หมู่9​ ตำบลหินกอง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดราชบุรี​ 70000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี​
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาดีเด่นในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค​ ภาคกลางครั้งที่​ 17​